Sogne og kirker

Vindum sogn

Den ældste del af Rødkærsbro - nord for Vindelsbæk - hører til Vindum Sogn, der var det største sogn i Middelsom Herred, fordi det også omfatter det tidligere Faldborg Sogn, hvor kirken blev revet ned i 1655. Lige vest for byen er der i sydsiden af den gamle hovedvej et mindesmærke over den nedrevne Faldborg Kirke.

Vindum Kirke ligger ved Vindum Overgård 6 km nordøst for Rødkærsbro. I den vestlige ende af sognet opførtes i 1869-70 Brandstrup Kirke kun 1 km nord for den nye stationsby. Den del af byen, der opstod omkring mejeriet syd for Vindelsbæk, hører til Elsborg Sogn. Elsborg Kirke ligger 3 km sydvest for Rødkærsbro.

Din lokale folkekirke

Folkekirkerne i Rødkærsbro området består af to pastorater med fire kirker. Hver søndag er der gudstjeneste i mindst to af kirkerne, hvor du altid er velkommen.

Vindum-Brandstrup pastorat.

Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærsbro
Tlf: 8665 8030.

Højbjerg-Elsborg pastorat.

Højbjerg Møllevej 24, 8840 Rødkærbsro
Tlf: 8665 8301.


Vindum Kirke

Vindum Kirke ligger ved landsbyen Vindum nordøst for Rødkærsbro. Det er oprindelig en romansk kirke, der er væsentligt ombygget i 1740'erne bl.a. med det karakteristiske etagespir med løgkuppel. Vindum Kirke er stærkt præget af næsten 300 års tilknytning til herregården Vindum Overgård, med bl.a. adelige våbener og gravpladser. På siden af korbuen kan ses et ret sjældent krucifiks, forestillende korset plantet i et kranie, og op af korset vokser livets træ. Efter sigende skulle det være det eneste af den art i Norden.

Brandstrup kirke

En lille rød murstenskirke i rundbuestil med Brandstrup Sø i baggrunden. Kirken er uden tårn men med en tagrytter med klokke. I det lille våbenhus findes en tympanon indmuret i væggen, som stammer fra kirkens middelalderlige våbenhus. Døbefonten er en granitfont fra middelalderen, og over døbefonten hænger et symbolsk maleri lavet af maleren Asbjørn Olesen. På alteret står der et krucifiks udført af billedhuggeren Fjeldskov. En model af skoleskibet »Danmark« er hængt op i kirken, lavet af Oskar Mellergård.

Højbjerg Kirke

Kirken har siden opførelsen været udsat for om- og tilbygning. Skibet og koret er opført i romansk stil af granitkvadre. I kapellet i forlængelse af koret er Janus Friedenreich fra Herregården Palstrup begravet med sine efterkommere. Der findes 11 kister i kapellet. 

  • Tårnet er bygget med hvælv og triumfbue mod skibet.
  • Døbefonten er en såkaldt løvefont.
  • Alterudsmykningen består af et moderne krucifiks, udført af billedhuggeren Erik Heide.

Det praktiske

Fødsel: Fødselsanmeldelsen afleveres til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Er forældrene ugifte afleveres tillige omsorgs- og ansvarserklæring med vitterlighedspåtegninger. (På www.personregistrering.dk kan man hente vejledning og diverse blanketter). 

  • Dåb: Aftales i god tid med sognepræsten.
  • Konfirmation: Konfirmanderne på 7. klassetrin forberedes og konfirmeres hos deres sognepræst.
  • Vielse: Aftales i god tid med sognepræsten. En maks.
  • 3 mdr. gammel prøvelsesattest fra borgmesterkontoret