Dagplejer i Rødkærsbro

Dagtilbud til de mindste

Dagplejen er et dagtilbud i private hjem for børn i alderen 24 uger – 3 år.

Det hjemlige miljø i dagplejen, giver mulighed for fokus på nærvær og den individuelle relation. Dette er med til at give barnet en tryg og overskuelig hverdag.

Dagplejen tilbyder et miljø, hvor trivsel, læring og udvikling er i centrum.

Noget for enhver

I Rødkærsbro er der mellem 10 og 15 dagplejer som tilbyder et bredt udbud med forskellige interesser. Der er muligheder for dagplejer både inde i- og udenfor byen. Nogle dagplejere har kæledyr, nogle har egne børn, nogle er Grønne Spirer og nogle besøger ofte byens mange legepladser.

Der er naturligvis altid fokus på nærvær, indlæring og udvikling.

Projekter på tværs

Dagplejerne i Rødkærsbro samarbejder på tværs af byen om forskellige større og mindre projekter. Vi mødes jævnligt til legestue eller heldagslegestue hvor børnene kan lege på tværs af de forskellige dagplejer.

Børn ryddede naturen

Der arrangeres også jævnligt større projekter på tværs ad de forskellige dagplejere. Dagplejen i Rødkærsbro har f.eks. i 2017 deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor de i ugens løb har indsamlet 65,5 kg skrald og 142 dåser.

Alle børnene fik et diplom og en medalje for deres indsats i løbet af ugen.