Fælleshuset Rødkærsbro

Huset hvor alle er velkommen

Formålet med huset er, at skabe et aktivitetshus, et fristed og et samlingssted for byens og oplandets seniorer, som sammen med andre kan dyrke deres interesser.
Alle andre er meget velkomne til vore foredragsaftener, samt til vore åbne arrangementer.
Huset står for åbenhed, tillid og livsglæde.

Wos imell

Fælleshuset Rødkærsbro udgiver bladet: "Wos ImeIl". Bladet indeholder generelle informationer, og oplysninger om de aktiviteter, der finder sted. Bladene bliver husstands omdelte, hver tredje måned, og kan ligeledes hentes i Fælleshuset, Shop in, Genbrugsbutikken og Hallen

Der vil være opslag angående specielle aktiviteter. I Genbrugsbutikken, Shop in, Dagli' Brugsen og på opslagstavlen i Fælleshuset. Hold øje med om der er tilmelding, og hvor listerne hænger.

Ønsker du/I at oprette en ny aktivitet i Fælleshuset, kontaktes aktivitetskoordinator Lars Moberg på tlf. 23 23 11 42

Link til egen hjemmeside: Fælleshuset Rødkærsbro