Institutioner i en familievenlig by

Institutioner til ethvert behov

I Rødkærsbro er vi stolte af, at der findes institutioner til ethvert behov uanset om der er tale om børnepasning, undervisning, personlig pleje eller lignende. Dette gør os til en meget familievenlig by tæt ved Viborg.

Vi har en række børnepasningsmuligheder lige fra børnene er helt små, hvor der er mulighed for pasning hos en af byens mange venlige og dygtige dagplejere eller i Rødkærsbro Børnehus' vuggestue.

Rødkærsbro Børnehus rummer også byens nye og moderne børnehave med plads udfoldelse, leg og indlæring. 

Synergieffekten mellem Rødkærsbro Børnehus, Rødkærsbro Hallen samt Rødkærsbro Skole er vi meget glade for. Det er givtigt at byens unge medborgere i en tidlig alder, lærer at begå sig- og finde sig hjemme i denne del af byen. 

Rødkærsbro Skole er en tosporet afdelingsopdelt folkeskole tæt ved Viborg, med elever fra fra 0. til 9. årgang og en SFO for 0. til 3. årgang.

Derudover har vi i Rødkærsbro en tandlægeklinik, Klub Rødkær for de unge mennesker, Rødkærsbro bibliotek samt 4 kirker indenfor overskuelig afstand, i Brandstrup, Vindum, Højbjerg og Elsborg.

Rødkærsbro - En familievenlig by tæt på Viborg.