Tænketanken Rødkærsbro

Attraktiv fritids- og kulturliv

I 2004 udpegede det daværende Bjerringbro Byråd ca. 20 borgere i Rødkærsbro og omegn, hvis opgave det blev at fremkomme med ide’er og være sparringspartner for Byrådet især vedr. områdets fremtidige udvikling.

Tænketanken har med en løbende udskiftning fortsat sit arbejde for at forbedre forholdene i Rødkærsbro
og omegn.

Alle borgere har noget at »byde ind med«, og du er altid meget velkommen til at deltage i kortere eller længere tid. Kontakt os ved at henvende dig forskellige steder i byen f.eks. i Rødkærsbro Hallen.

Tænketankens Hovedmål:

Tænketankens hovedformål er at skabe et attraktivt fritids- og kulturliv for alle aldersgrupper, muligheder for bosættelse, infrastruktur, muligheder for erhverv og handel, sikre politisk hjælp

Tanketankens værdier:

• Initiativ
• Åben
• Ærlig
• Oprigtig
• Imødekommende
• Målrettet