Områdefornyelse Viborg

Rødkærsbro - en by i udvikling

Her på siden kan du løbende følge med i hvad der sker i forbindelse med områdefornyelsen. Du kan også følge med på Viborg Kommunes hjemmeside, hvor der også løbende vil blive opdateret med det nyeste indhold omfattende områdefornyelsen i Rødkærsbro. 

Områdefornyelsen i Rødkærsbro dækker blandt andet følgende områder: Kunst og formidling, Sydbyen, Æbleskoven, Lunden, Centrum samt en række trafikale foranstaltninger. 

Opstart

Områdefornyelsen i Rødkærsbro har den 14. marts 2017 fået godkendt program for områdefornyelse i Rødkærsbro og samtidig modtaget endelig tilsagn om refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Områdefornyelsen går derfor ind i næste fase hvor de udvalgte projekter i programmet skal skitseres færdig og projekteres. Udførelsen af projekterne vil ske løbende hen over de næste 5 år jfr. budget-, tids- og handlingsplan i programmet.

Stor opbakning til det første borgermøde

Stor opbakning til det første borgermøde

Følgegruppen

I forbindelse med områdefornyelsen er der nedsat en gruppe lokale ildsjæle som, i samarbejde med Therese Agerkilde fra Viborg Kommune, har været med i hele processen og som jævnligt samles og drøfter de forskellige områder der skal forskønnes/fornyes. 

Du kan her se hvem der er med i følgegruppen samt hvilke områder de forskellige personer har ansvaret for.

Følgegruppen går i dybden med et af projekterne.

Følgegruppen går i dybden med et af projekterne.

Postkort - opdateringer på områdefornyelsen

For at opdatere borgerne i og omkring Rødkærsbro, udgives der løbende postkort som opdaterer med den nyeste status for områdefornyelsen. 

Postkort 1 - Hvad er en områdefornyelse?

Postkort 2 - Information om borgermøder

Postkort 3 - Borgermøder og workshops + invitation til åbent hus

Postkort 4 - Følgegruppens stiftelse

Postkort 5 - LABLAND arkitekter er inddraget + følgegruppen udpeger nedslagsområder 

Postkort 6 - Opdatering på nedslagsområder og opgaver

Postkort 7 - Præsentation af helhedsplan + arbejdsgrupper