Varmens dag

Rødkærsbro Fjernvarmeværk indbyder herved til Varmens Dag på Fjernvarmeværket, Brandstrupvej 4.a i Rødkærsbro

søndag den 3. februar 2019 kl. 10:00 – 14:00.

Der inviteres til rundvisning på Fjernvarmeværket med de nye varmepumper, der får varmen fra Rødkærsbro Mejeris rensede spildevand. Endvidere gasmotoren og gaskedlen sammen med det opdaterede Scada-anlæg for styring af de enkelte produktionsenheder, herunder modtagelse af biogasvarme fra Rødkærsbro Mejeri.

Der bliver også mulighed for en god fjernvarmesnak om effektiv brug af fjernvarmen hos den enkelte forbruger.

Endelig bliver der mulighed for at træffe Fjernvarmeværkets nye driftsleder Michael Rasmussen.

Der vil være kaffe, kage og drikkevarer.

 

Venlig hilsen

Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Bestyrelsen